De Oberoende är en sammanslutning av tolv svenska förlag som står utanför de stora förlagsgrupperingarna. Syftet är att att hävda medlemmarnas särskilda betydelse och stärka deras ställning på bokmarknaden, t ex genom att delta i den offentliga diskussionen och genomföra gemensamma aktiviteter. De Oberoende består av bokförlagen Alfabeta, Atlantis, Atlas, Brombergs, En bok för alla, Ersatz, Historiska Media, Leopard, Lind & Co, Ordfront och Weyler förlag. För vidare information och kontakt hänvisas till de enskilda förlagen och deras företrädare.

De Oberoende AB är delägare i den nya e-bokhandeln Bokon.se.

Våra förlag

Alfabeta www.alfabeta.se
Atlantis www.atlantisbok.se
Atlas www.bokforlagetatlas.se
Brombergs www.brombergs.se
En bok för alla www.ebfa.se
Ersatz www.ersatz.se/
Historiska Media www.historiskamedia.se/
Leopard www.leopard.se
Lind & Co www.lindco.se
Ordfront www.ordfront.se
Weyler förlag www.weylerforlag.se